Moduli online i aplikimit për transfer ose për studentët me indeks
Mesazh informues
Ky modul shërben për aplikimi online të studentëve të cilët dëshirojn të bëjnë transfer nga univerzitetet tjera në univerzitetin tonë dhe për studentët të cilët janë me indeks dhe duhet të regjistrohen në sistem. Ju lutem siguroni që të gjitha të dhënat e juaj të jenë të sakta, përndryshe ju pamundësohet procesi i inicimit të kërkesës për transferim.
Të dhënat personale
Të dhënat tjera
Të dhënat e fakultetin nga vini
Të dhënat në fakultetin ku aplikoni