SMU
SISTEMI I MENAXHIMIT UNIVERSITAR

Sistemi i menaxhimit universitar për Universitetin "Isa Boletini" Mitrovicë

Rezultatet e aplikimit të afatit pranues në Universitetin "Isa Boletini" Mitrovicë
Shiko Rezultatet

00
00
00
00

Aplikimi online

Aplikoni online për pranim në universitet

Aplikimi për diplomë

Aplikoni online për diplomë.

Aplikimi për transfer/indeks

Aplikoni online për t'u transferuar në Universitetin e Mitrovicës.

Pagesat

Shkarkoni fletëpagesat për të gjitha llojet e pagesave.

Raporto parregullësit!

Raporto për çdo parregullsi që mund të hasni në universitet!

Verifikimi i dokumentëve

Verifiko dokumentet digjitale ose fizike për validitet.