Shiko statusin e diplomës
Orari për tërheqjen e Diplomave

E HËNË, E MËRKURE DHE E PREMTE në këtë kohë: 9:00 - 12:00 dhe 14:00 - 15:00.

Dokumentet që duhet dorëzuar patjetër tek zyra e diplomave janë:

1. Raporti për verifikimin e të dhënave të aplikuesit
2. Fletepagesa e diplomës